Podcast 

नेपालमा विज्ञान-अनुसन्धान यात्रा : डा. वसन्त गिरी, KIAS

Shree Higher Secondary School, मौरिघाट, दाङबाट SLC exam दिदासम्म वसन्त गिरीले Science Lab कस्तो हुन्छ देखेका थिएनन् । चुम्बकको बारेमा किताबमा पढे पनि चुम्बक वास्तवमा…